Monday, August 20, 2012

ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ႐ံႈးတဲ့သူ ဘယ္သူလဲ


ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ႐ံႈးတဲ့သူ ဘယ္သူလဲ
ေမာင္လြင္မြန္(ကသာ)

ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲကို သမိုင္း တေလွ်ာက္ ျပည္သူ လူထုေတြ ဆင္ႏြဲ ခဲ့ၾကသည္။ ယခုတိုင္လည္း ကမၻာႀကီး အႏွံ႔ ဆင္ႏႊဲ ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိသလို ဆက္လက္ ဆင္ႏြဲ ေနရျခင္း မ်ားလည္း ရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲ၌္ ေအာင္ပြဲရၿပီ ဆိုေသာအခါ ရံႈးသြားသူ ေတြက ဘယ္သူေတြ မ်ားလဲ။ သာမန္ အားျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ အာဏာ လက္လြတ္ သြားသူမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထား ျခင္းမွ ေလွ်ာ့ေပး လိုက္ရ သူမ်ား ရံႈးသြား သည္ဟု ျမင္ေကာင္း ျမင္ႏိုင္သည္။                    
သို႔ေသာ္ အျခား ရႈေထာင့္ တစ္ခုမွ ၾကည့္ေသာအခါ သူတို႔တေတြ သည္လည္း ျပည္သူ႕ အစိတ္အပိုင္း အေနျဖင့္ အမ်ား နည္းတူ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး မ်ားကို တန္းတူ ရရွိ သြားမႈကို ျမင္ႏိုင္ ပါသည္။  ယခင္က အာဏာ လက္ကိုင္ ရွိစဥ္ အကာ အကြယ္ ရရွိခဲ့မႈ မွန္သမွ်သည္ အာဏာ လက္လြတ္ၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ အၾကြင္းမဲ့ ဆံုးရံႈး သြားရၿပီး ဥပေဒမဲ့ ႏွိပ္ကြပ္ ခံရမႈမွ အကာ အကြယ္မဲ့ ျဖစ္သြားမလား ဟူေသာ ေသာကမ်ိဳး ဒီမိုကေရစီလူ႕ေဘာင္တြင္ ပူပန္စရာ လိုမည္ မဟုတ္ေပ။                         
“တိုက္ပြဲ” ဟု ဆိုတိုင္း ေအာင္ႏိုင္သူ ရွိသလို ရံႈးနိမ္႔ ပ်က္သုန္း သူလည္း ရွိမည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ဥပမာ ဆင္းရဲ နိမ္႔ပါးေသာ ပညာမဲ့ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ ဘဝ တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲရေသာ လူငယ္ တစ္ဦးသည္ ဆင္းရဲ ငတ္ျပတ္ ခံၿပီး အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းရင္း ဘဝတိုက္ပြဲကို ေအာင္ႏိုင္ ေသာအခါ ယခင္က မေမွ်ာ္မွန္း ႏိုင္ခဲ့ေသာ ပညာတတ္ တစ္ဦး၊ လူတန္းေစ႔ ေနႏိုင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္လာမည္။ သူက တိုက္ပြဲ အႏိုင္ရ ေသာ္လည္း သူ႔တိုက္ပြဲတြင္ ရံႈးနိမ္႔သူ မရွိပါ။ ဘဝ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္သူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ဘဝ တိုက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္သူ မ်ားကိုပင္ သူက ထပ္ဆင့္ ေမြးဖြား ေပးႏိုင္ ေပလိမ့္မည္။                           
အျခား ဥပမာ တစ္ခုကို ၾကည့္ရလွ်င္ ၈၈ လူထု လႈပ္ရွားမႈသည္ အၾကြင္းမဲ့ ရံႈးနိမ္႔ သြားခဲ့ သည္ဟု အခ်ိဳ႕က ယူဆ ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ ရည္မွန္းသည့္ အတိုင္း မေပါက္ေျမာက္ ခဲ့ႏိုင္ ေသာ္လည္း ၈၈ လႈပ္ရွားမႈမွာ အသီး အပြင့္ တခ်ိဳ႕ကို ယေန႔ လူမ်ားစု ခံစား ေနရ သည္သာ ျဖစ္သည္။ ၈၈ လႈပ္ရွားမႈ ေၾကာင့္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ စနစ္ ပ်က္သုန္း ခဲ့သည္။ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရး စနစ္ အစား ေဈးကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ ေပၚလာ သည္။ ယခင္က မီးျခစ္ ေရနံဆီ ဖေယာင္းတိုင္ ကအစ တန္းစီ ဝယ္ရေသာ ဘဝမွ လြတ္ကင္း သြားၿပီး လြယ္လင့္ တကူ ဝယ္ယူ ႏိုင္ေသာ ဘဝကို ရသည္။ ျပည္သူ႕ ဆိုင္၌္ ဟိန္းေဟာက္ ခံၿပီး ဝယ္ရ၊ ေမွာင္ခို မတန္တဆ ေပးဝယ္ရ၊ ပစၥည္းတု မ်ားျဖင့္ အလိမ္ ခံရ စေသာ ဘဝမွ တစ္ခြန္း ေဈးျဖင့္ ပစၥည္းမွန္ကို အခ်ိန္ မေရြး ဝယ္ႏိုင္ခြင့္၊ ျပည္ပလုပ္ ပစၥည္းမ်ား အလြယ္ တကူ ဝယ္ခြင့္ကို ရၾကသည္။                   တစ္ဖက္တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တို႔ အေနျဖင့္လည္း ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရလာ ၾကသည္။ ထိုေသာ အခါတြင္ ယေန႔ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း မ်ားကို ေရွ႕ဆံုးမွ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ ေနသူ အမ်ားစု မွာ ၈၈ လူထု လႈပ္ရွား မႈတြင္ ပါဝင္ ခဲ့သူမ်ား မဟုတ္ရံု မက အခ်ိဳ႕ ဆိုလွ်င္ ယင္း လႈပ္ရွားမႈကို ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ ခဲ့သူမ်ား ပါဝင္ ေနသည္မွာ အမ်ား အသိ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ၈၈ လႈပ္ရွား မႈကို မေထာက္ခံ ခဲ့လွ်င္ ယင္းအသီး အပြင့္ကို မခံစားရဟု ဘယ္သူကမွ ကန္႔သတ္ပ ိတ္ပင္မွာ မဟုတ္ေပ။ ယေန႔ စူပါမတ္ကက္ႀကီးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ် သူမ်ားေရာ အားပါးတရ ဝယ္ယူ ေနသူ မ်ားပါ ယင္း အခြင့္ အေရးမ်ား အလို အေလ်ာက္ ျဖစ္တည္ လာသလို သေဘာ ထားမိေကာင္း ထားၾက လိမ့္မည္။ ယင္း အေျပာင္းအလဲ မ်ားကို ၈၈ အေရး အခင္းတြင္ အသက္ ေသြးမ်ား ရာထူး စည္းစိမ္မ်ား ဘဝ မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ စေတး သြားခဲ့သူ တို႔၏ အသီး အပြင့္ဟု သတိ ရသူက အနည္းစု ျဖစ္လိမ့္မည္။                                       သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ ဆိုလို သည္က ၈၈ အေရး အခင္းတြင္ မည္သည့္ ဖက္က ပါခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ ၈၈ အေရး အခင္း၏ အသီးအပြင့္ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေသာ ယေန႔ စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ တို႔ကို တန္းတူ ရည္တူ (အခ်ိဳ႕ ဆိုလွ်င္ တန္းတူ ရည္တူ ပင္မက) ခံစားခြင့္ ရၾက သည္သာ ျဖစ္သည္။ ယခင္က တစ္ပါတီ စနစ္သာ ေကာင္းသည္၊ ပါတီစံု စနစ္က မည္သို႔ ဆိုးသည္ဟု ဆိုခဲ့ ၾကသူ မ်ားလည္း ယေန႔ ပါတီစံုစနစ္ထဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ ပါတီ ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ ေနၾက သည္မွာ အမ်ား အျမင္ ျဖစ္သည္။                                                       
အလားတူ ယခင္က ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္ ေသာ စီးပြားေရး စနစ္ကို အူလိႈက္ သည္းလိႈက္ ေထာက္ခံ ခဲ့သူ မ်ားက ယေန႔ နာမည္ႀကီး ကုမၸဏီႀကီး မ်ား၏ ပိုင္ရွင္ မ်ားအျဖစ္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာ ေနၾက သည္ကို ျမင္ႏိုင္ ပါသည္။ ထို႔အတူ တစ္ေခတ္ တစ္ခါက လြတ္လပ္စြာ ေရးသား ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈတြင္ တစ္တပ္ တစ္အား ပါဝင္ခဲ့သူ တခ်ိဳ႕လည္း ယေန႔ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဝ ပံုႏွိပ္ လုပ္စား ခြင့္ကို ေရွ႕ဆံုးက ရေန သည္ကို မေတြ႕ ခ်င္မွ အဆံုး ျဖစ္ပါသည္။                                
သို႔ျဖစ္ရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ လက္ရွိ အခြင့္ အေရး ခံစားမႈမ်ား အေပၚ သူတို႔၏ အတိတ္ သမိုင္း မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး ကန္႔သတ္ မႈမ်ား လုပ္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ စီးပြားေရး လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ အခြင့္ အေရး မ်ားသည္ အမ်ား နည္းတူ ထက္ မပိုသင့္ ဆိုသည္ကို ဥပေဒ စည္းကမ္းမ်ား အရေရာ ကိုယ္က်င့္ သိကၡာ အရပါ ထိန္းေက်ာင္းၿပီး သူတို႔ကို ပစၥဳပၸန္ ဒီမို ကေရစီ စည္းဝိုင္း အတြင္းသို႔ ဆြဲသြင္း ဖို႔သာ လိုပါမည္။                                     လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အစိတ္ ခန္႔က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ အလြတ္ သေဘာ ေျပာဆိုခြင့္ ရခဲ့ေသာ စကားဝိုင္း တစ္ခုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က “ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အာဏာရွင္ တိုက္ပြဲမွာ အာဏာရွင္ ႏိုင္သြားရင္ ဒီမိုကေရစီက ခံေပ ေတာ့ပဲ၊ အဲ .. ဒီမို ကေရစီ ႏိုင္သြား ရင္ေတာ့ အာဏာရွင္က ဘာမွ မထိခိုက္ဘူး၊ ဘာျဖစ္ လို႔လဲ ဆိုေတာ့ သူလည္း ဒီမို ကေရစီ ရသြား တာကိုး” ဆိုသည္ကို အၿမဲ သတိရ ေနမိသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲမွာ ႏိုင္သူသာ ရွိၿပီး ရံႈးသူ မရွိ ဆိုသည္ကို အားလံုး သေဘာေပါက္ လာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္ ထဲမွာ အရင္းအႏွီး ရွိသူ၊ ပညာ တတ္သူ၊ အေတြ႕ အႀကံဳ ျပည့္ဝသူ၊ ကြ်မ္းက်င္ တတ္ေျမာက္သူ၊ တီထြင္ ဖန္တီး ႏိုင္သူတို႔ ေပါင္းစည္းၿပီး မွ်တေသာ ခံစားခြင့္ကို တန္းတူ ရည္တူ သိကၡာ ရွိရွိ ရယူ ႏိုင္ဖို႔ ဝိုင္းဝန္း ဖန္တီး ရပါလိမ့္မည္။        
တိတ္တိတ္ “ေပါင္း” စားလွ်င္ အရိုး မမ်က္ႏိုင္ဟု ဆိုၾက ေသာ္လည္း စားပို႔နင့္ ႏိုင္ပါသည္။ “ေပါင္း” စား သည္ထက္ “ခြဲ” စားရာမွ ရရွိေသာ အက်ိဳး ရလာဒ္ သာမက ပီတိကိုပါ ရယူ ခံစား တတ္မည္ ဆိုလွ်င္ “ခြဲေဝ” စားျခင္း၏ သိကၡာ ရွိမႈႏွင့္ အရွည္ သျဖင့္ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈ တန္ဖိုး တို႔ကို ရရွိပါ လိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲမွာ မိမိလည္း ေအာင္ႏိုင္သူ အျဖစ္ လူတိုင္း သိျမင္ ခံစား ႏိုင္ပါ ေစဟု ဆႏၵျပဳမိ ပါသည္။

ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္     

0 ခု - မွတ္ခ်က္ရွိသည္:

Post a Comment